Oslo Real Estate  thumbnail

Oslo Real Estate

Published Feb 29, 24
7 min read


Helderheid voor hypotheekverstrekkers Een huurverklaring moet hypotheekverstrekkers helderheid geven over de financiële situatie van een duurhuurder die wil kopen. Adviseurs geven aan daar behoefte aan te hebben, zegt Soede - real estate investment. "Met de huurverklaring willen we daar gehoor aan geven." Hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer (TU Delft) noemt het initiatief een 'heel goed idee'

"Hoewel het mag, kijken geldverstrekkers vaak niet naar de achtergrond en het perspectief van mensen. real estate investment. Iemand die twee jaar hoge huur heeft betaald kan natuurlijk ook een hypotheek aflossen. Zeker als iemand een goede opleiding heeft gedaan en perspectief heeft op de arbeidsmarkt", vervolgt Boelhouwer. Risico's Er blijven altijd risico's, erkent de hoogleraar, maar die zijn te overzien

"Vaak is dat het geval bij een echtscheiding, of werkloosheid (Nieuwbouw woning kopen costa del sol). Dat laatste komt de laatste jaren minder voor. En omdat je inmiddels maximaal 100 procent van de woningwaarde mag lenen is de kans dat je blijft zitten met een restschuld sowieso kleiner", aldus Boelhouwer. Voorheen konden huizenkopers wel meer lenen dan hun huis waard was

Op basis van dat experiment wordt gekeken of een dergelijke verklaring zin heeft. Frank Soede hoopt dat de proef ook bij de rest van de markt aanslaat (real estate investment). TELEGRAAF.NL 21 Mei 2019 AMSTERDAM - De prijs van een gemiddeld huis stagneert rond de drie ton, aldus het CBS. Tegelijk daalt de hypotheekrente, als je die voor 10 jaar vast zet, lichtjes

French Real Estate

De prijzen van huizen stijgen niet meer zo hard als een paar jaar geleden, maar dat betekent nog niet dat er een daling in zicht is. Prijsstijging De Rabobank voorspelt voor dit jaar een prijsstijging van 6% en voor 2020 nog een stijging van 4%. Dat is weliswaar minder dan de 9% van 2018, maar de trend is nog steeds omhoog.

In 2017 waren het er nog 242. 000, in 2018 waren het er 218. 000, voor dit jaar verwacht de bank 205. 000 en voor 2020 nog maar 195. 000 (real estate investment). Hypotheekrente Terwijl de prijzen langzaam door stijgen, verwachten de Van Bruggen Adviesgroep en De Hypotheker dat de hypotheekrente dit jaar niet omhoog gaat, of zelfs licht blijft dalen

De daling, op de rente die 10 jaar vast werd gezet, was in de eerste vier maanden van dit jaar gemiddeld 0,1%. Op een gemiddeld huis met een waarde van drie ton is dit €300 op jaarbasis, €25 per maand - Huis Kopen Marbella. Netto scheelt dat zo’n €15 in de maandlasten. Duurder Maar wachten is duur, als je kijkt naar de gemiddelde prijsstijging van 6% op jaarbasis

De rente, als je die tien jaar vast zet (de meest populaire periode), schommelt rond de 1,6%. Dat betekent €24 bruto meer aan rente per maand die je langer wacht, als je kijkt naar de gemiddelde stijging. Daar komt nog de extra aflossing bij (real estate investment). Wie nu een hypotheek afsluit, moet die in principe in 30 jaar aflossen

Van Eck Global Real Estate

Niet wachten De daling van de hypotheekrente gaat dus een stuk minder snel dan de stijging van de prijzen. Kortom: het is niet zo slim om ’nog even’ te wachten met het kopen van een huis - real estate investment. De prijzen stijgen de komende paar jaar naar alle waarschijnlijkheid nog door. Geen enkel economisch instituut voorziet voor de komende jaren een snelle prijsdaling, zoals na 2009 het geval was

Dat moet dan wel lukken: de gemiddelde starter komt ongeveer een ton tekort voor een koopwoning. FD.NL 07 Mei 2019 Veel mensen die hun eerste huis kopen, verzwijgen dat ze een studieschuld hebben. Dat blijkt uit een enquête die onderzoeksbureau Panelwizard deed in opdracht van hypotheekadviseur Viisi. Uit de steekproef onder ruim duizend Nederlanders tussen de 22 en de 35 jaar bleek dat 15% de studieschuld niet heeft vermeld bij het aanvragen van een hypotheek.

Maar een studieschuld staat niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). real estate investment. Als een klant de schuld dus verzwijgt en op de ingeleverde bankafschriften geen betalingen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs te zien zijn, komt de bank er niet achter. Een studieschuld heeft grote invloed op de hypotheek die een woningkoper kan krijgen

000 die onder het leenstelsel van voor 2015 valt, krap €32. 000 minder lenen. Voor wie na 2015 is begonnen met studeren en een even hoge schuld heeft, is dat bijna €20. 000. In 2015 is de prestatiebeurs afgeschaft. Een studieschuld telt sindsdien minder zwaar mee bij de hypotheekaanvraag, omdat ex-studenten langer over de afbetaling mogen doen en dus naar verhouding lagere maandlasten hebben.

Real Estate Leads

Zonder prestatiebeurs lenen meer studenten en zijn individuele leningen hoger. Daar komt bij dat dehuizenprijzen hard zijn gestegen en de hypotheekregels zijn aangescherpt (real estate investment). 'De situatie van starters op de woningmarkt is er niet rooskleuriger op geworden', zegt hij. Vorig jaar betraden 91. 000 starters de woningmarkt, een daling van 12% ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van consultant IG&H

Ondanks de penibele situatie van starters pleiten banken en hypotheekadviseurs al langer voor een BKR-registratie voor de studieschuld. 'Als hypotheekadviseur wil je niet dat iemand een hogere lening aangaat dan hij kan betalen. real estate investment. Verzwijgen is niet de oplossing.' Het verzwijgen van de eigen studieschuld valt formeel onder fraude, laat een woordvoerder van ABN Amro weten'Indien dit voorkomt bekijken we per geval hoe we hiermee omgaan.' Tegen BKR Vervelende gevolgen dreigen wel voor woningkopers die gebruik maken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), een verzekering tegen de financiële risico's van een hypotheek (real estate investment). Als huiseigenaren die gebruikmaken van de regeling hun woning met verlies moeten verkopen om redenen die buiten hun macht liggen, neemt NHG de restschuld op zich

Het Interstedelijk Studenten Overleg is fel tegen een BKR-registratie voor de studieschuld. 'Studenten mogen niet worden afgerekend op het feit dat ze gedwongen moeten lenen voor hun studie', zegt voorzitter Tom van den Brink. real estate investment. Volgens hem is bij de invoering van het leenstelsel beloofd dat het niet nadelig zou zijn voor het verkrijgen van een hypotheek, wat nu wel dreigt te gebeuren

Sotheby's Real Estate Amsterdam

Volgens hem moet de positie van starters op de woningmarkt structureel worden verbeterd, bijvoorbeeld door de bouw van betaalbare woningen of het wijzigen van de hypotheekvoorwaarden. 'Je moet je afvragen: waarom verzwijgen ze die studieschuld?' FD (real estate investment).NL 03 Mei 2019 De rentestand zal nog heel lang laag blijven, zeggen steeds meer centrale bankiers• De bevolking vergrijst, de groei van de beroepsbevolking daalt. • Steeds grotere spaaroverschotten vinden te weinig investeringen door digitalisering van de economie. • Overheden kunnen meer investeren, maar dan moet het monetaire beleid in de eurozone op de helling. Voor de een is hij de ‘boeman uit Frankfurt’ omdat de pensioenen minder waard zijn.

Mario Draghi, de Europesegeldpaus, is met zijn laatstemaanden bezig als voorzitter van de, Europese Centrale Bank (ECB). Maar wie heimelijk denkt dat ermet Draghi’s vertrek in oktober een einde komt aan de lage rente heefthet mis (real estate investment). Noch Draghi noch de ECB kunnen als schuldige worden aangewezen zoals menig criticus doet

Veroudering van de westerse bevolking, een slinkende groep jongeren, lage productiviteitsgroei en geringe investeringen in nieuwe technologieën blijken van doorslaggevende invloed op de lage rentestand, wijst internationaal onderzoek uit. real estate investment. Het leek heel lang ondenkbaar, maar inmiddels hebben centrale bankiers ermee leren leven dat de rente nog lang laag zal blijven, mogelijk heel lang heel laag

Real Estate Swiss

En aangezien er een globale kapitaalmarkt is, wordt de rente daardoor mondiaal gedrukt. ‘Vooral in Nederland en Duitsland wordt gedacht dat Draghi de boosdoener is. Flauwekul’, aldus Teulings. De ECB handelt bij zijn rentebeleid vooral in lijn met wat de markt aan reële rente bepaalt - real estate investment. Kwestie van vraag en aanbod: veel aanbod van kapitaal maar weinig vraag

Maar is zo’n lage rente, rondom nul, normaal? Nee, dat is niet normaal - real estate investment. De demografische ontwikkeling is de belangrijkste oorzaak achter de trend van de dalende rente, niet zozeer de ruime geldpolitiek van de ECB of de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) - real estate investment. Dat blijkt ook uit onderzoek van Amerikaanse economen als Larry Summers en Gauti Eggertsson, die de oorzaken van de langdurig lage rente bestudeerden

  1. Staat Europa ook decennia van lage rente te wachten? Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zegt het onverbloemd. ’Het is niet uit te sluiten dat het de eurozone vergaat zoals Japan en dat we nog lange tijd met lage rentes moeten leven’, zei hij recent in een vraaggesprek met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Latest Posts

Oslo Real Estate

Published Feb 29, 24
7 min read

Goedkope Villa Kopen Spanje

Published Nov 28, 23
7 min read

Koop Villa In Spanje

Published Nov 19, 23
7 min read